Lista aktualności Lista aktualności

Festiwal ekologiczny na Barbarce

Szkoła Leśna na Barbarce nie ustaje w pomysłach i realizacji ciekawych projektów ekologicznych, które przyciągają dzieci, młodzież i dorosłych.

Tym razem uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z województwa kujawsko – pomorskiego mieli okazję do wzięcia udziału w Festiwalu Ekologicznym, który odbył się w dniach 13 – 15 września.

Na Festiwal Ekologiczny przygotowano 10 stanowisk edukacyjnych dotyczących wielu dyscyplin przyrodniczych. Można było zaczerpnąć informacji na temat m.in. energii odnawialnej, żywności ekologicznej, odpadów opakowaniowych oraz parków krajobrazowych, no i oczywiście lasu.

Pracownicy Nadleśnictwa Toruń starali się uzmysłowić młodym ludziom znaczenie lasu w życiu codziennym i gospodarce narodowej. Poruszane były zagadnienia dotyczące użytkowania lasu, pozyskania drewna, odnowienia i ochrony lasu. Dla nas, leśników, ważne jest aby społeczeństwo rozumiało potrzebę użytkowania lasu. Zwracaliśmy uwagę na to, że każda wycinka jest początkiem nowego, młodego pokolenia lasu, ponieważ każdorazowo przy planowaniu cięć planuje się jednocześnie sposób odnowienia lasu. Każda wycięta powierzchnia jest w ciągu 2 lat odnowiona. Tak właśnie powstaje zróżnicowanie wiekowe w lasach , które gwarantuje przyszłym pokoleniom możliwość korzystania ze wszystkich funkcji lasu, tych produkcyjnych (np. produkcja drewna) jak i pozaprodukcyjnych (np. ochrona gleb, wód, funkcje społeczne i rekreacyjne).  

Festiwal ekologiczny to bardzo fajna i udana impreza. Ufamy, że poruszane zagadnienia leśne pozostaną w pamięci dzieci i nauczycieli na długo, a my leśnicy a także sam las, będziemy mieć w nich sojuszników i prawdziwych przyjaciół.