Lista aktualności Lista aktualności

Mieszkańcy Torunia i okolic posadzą drzewa dla przyszłych pokoleń.

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, W brązie zachodu kute wieczornym promieniem, Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa, Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.” Leopold Staff, Wysokie drzewa

Akcja „Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń” zainaugurowana w 2004 roku przez Nadleśnictwo Toruń i Szkołę Leśną na Barbarce odbywa się w dwojaki sposób. Drzewa dla przyszłych pokoleń sadzi młodzież szkolna na terenach leśnych oraz osoby prywatne na własnych działkach i posesjach. 

Tegoroczna, piętnasta już edycja tej akcji została zorganizowana na Barbarce w dniu 14 kwietnia. Nadleśnictwo Toruń przygotowało 1000 sztuk rodzimych gatunków drzew i krzewów wśród których znalazły się brzoza, lipa dąb, buk, jarzębina, modrzew i sosna. Mieszkańcy Torunia i okolic posadzą je na własnych posesjach i działkach. Celem akcji jest promowanie wśród społeczeństwa sadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych, typowych dla naszego klimatu i najlepiej przystosowanych do istniejących warunków atmosferycznych.

Akcja jak zwykle cieszyła się sporym zainteresowaniem. Na Barbarkę przybyli ludzie młodzi i starsi, rodzice z dziećmi i dziadkowie z wnukami. W tym roku swoje drzewka dla przyszłych pokoleń posadzą też dzieci: rodzeństwo Wiktoria i Hubert, bracia Jaś i Staś, a także Franio, Olek, Ania, Zosia, Kacper i Jonasz. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i życzymy, żeby drzewka wyrosły na potężne drzewa i zaszumiały, jak kiedyś, w czasach Jana Kochanowskiego „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dójdzie cię tu słońce przyrzekam ja tobie.”