Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie Służby Leśnej z intensywności zabiegów pielęgnacyjnych

22 czerwca Służba leśna Nadleśnictwa Toruń była uczestnikiem szkolenia z zakresu intensywności cięć pielęgnacyjnych.

Szkolenie podzielono na  część kameralną, która odbywała się w sali narad nadleśnictwa oraz część terenową prowadzoną w leśnictwie Olek i Gutowo.

Po analizie wielkości intensywności cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń, trzebieży wczesnych i późnych) w poszczególnych leśnictwach, oraz prezentacji dendroskopu przez firmę Taxus uczestnicy narady szkoleniowej udali się w teren by tam kontynuować zajęcia, ale już od strony praktycznej. Na specjalnie przygotowanych powierzchniach zaprezentowano zabiegi czyszczeń późnych z masą oraz trzebieży wczesnych i późnych zarówno w drzewostanach

Głównym celem szkolenia było wyrobienie jednolitego poglądu w zakresie intensywności cięć trzebieżowych. Uczestnicy szkolenia prowadzili ożywioną dyskusję zarówno na wyznaczonych wcześniej trzebieżach jak i tych już wykonanych.