Lista aktualności Lista aktualności

Terenowa Rada Pedagogiczna

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej na swoją ostatnią w tym roku naradę pedagogiczną wybrali się na spotkanie z danielami i myśliwymi.

Spotkania leśników z nauczycielami z Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej stały się już stałym elementem współpracy leśników naszego nadleśnictwa z nauczycielami.

W tym roku grono pedagogiczne szkoły miało niecodzienną okazję zapoznać się z zagadnieniami łowiectwa i myślistwa.  Spotkanie rozpoczęło się przy ośrodku hodowli daniela w Cichoradzu prowadzonym przez pana Stefana Kowalskiego,  a następnie na terenie prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa związanego z rolnictwem.

Kolejnym etapem była wizyta w Ośrodku edukacji przyrodniczo – łowieckiej Koła Łowieckiego „Bażant" w Unisławiu. O historii powstania tego ośrodka i jego zadaniach opowiadał prezes koła Łowieckiego Bażant Pan Piotr Karpiński.  Teraz nauczyciele, a w trakcie roku szkolnego to uczniowie będą korzystać z zajęć, które przybliżą im wiedzę z zakresu łowiectwa, bezpośrednio związanego z naukami o przyrodzie i ekologii.

Leśnikom i myśliwym zależy na tym, aby społeczeństwo rozumiało łowiectwo jako dziedzinę, która obejmuje gospodarowanie zwierzyną łowną z zachowaniem zasad ekologii oraz potrzebami i zagrożeniami dla gospodarki leśnej i rolnej. A łowiectwo dąży przecież do optymalizacji liczebności dzikiej zwierzyny i utrzymania jej w jak najlepszej kondycji zdrowotnej.

 Myślistwo wchodzące w zakres łowiectwa jest tematem trudniejszym z uwagi na powszechne traktowanie polowań jako zwyczajne zabijanie zwierząt. Po zagłębieniu się w ten temat i wysłuchaniu myśliwych dowiemy się o uprzedniej selekcji, która pozwala na strzelanie jedynie do zwierząt słabszych, chorych i takich których jest po prostu za dużo, a polowanie w żaden sposób nie zaszkodzi istnieniu populacji danego gatunku. Słabe i chore osobniki i tak sobie by nie poradziły i padły  najpewniej ofiarą bezpańskich psów. Zbyt duża liczba zwierzyny zagraża lasom, zwłaszcza uprawom leśnym i młodnikom oraz przyczynia się do wyrządzania poważnych szkód na polach rolników. Dowiemy się także o okresach ochronnych, o walce z kłusownictwem i o zasadach etyki łowieckiej.

 Na pewno warto posłuchać fachowców zanim wyrobi się błędne przekonanie o negatywnym znaczeniu łowiectwa. Posiadając wiedzę z pierwszej ręki i argumenty różnych stron można przynajmniej powstrzymać się od głoszenia nieprawdziwych i szkodliwych opinii i informacji.

Kwintesencją spotkania było strzelanie do rzutków, potem ognisko, żurek, kawa i coś słodkiego.

Zapraszamy na kolejne „terenowe rady pedagogiczne".