Web Content Anzeige

zasoby lesne

Drzewostany 


Skład gatunkowy drzewostanów

 


· Sosna, modrzew                          85,8%
· Świerk                                              0,3%
· Buk                                                   0,6%
· Dąb, klon, jawor, wiąz, jesion     6,5%
· Brzoza                                              3,0%
· Olsza                                                2,5%

 

 

Typy siedliskowe lasu (%)

 


· Bór suchy                                       1,6
· Bór świeży                                    42,8
· Bór mieszany świeży                  27,0
· Bór mieszany wilgotny                0,8
· Las mieszany świeży                  16,6
· Las mieszany wilgotny                1,4
· Las mieszany bagienny               0,1
· Las świeży                                       5,2
· Las wilgotny                                   0,9
· Ols                                                   1,4
· Ols jesionowy                                0,6
· Las łęgowy                                     1,6

 

(RW)