Aktualności

Jest takie miejsce pod Toruniem zwane „Małą Białowieżą” i chodź nie jest wpisane na listę obiektów UNESCO ma również niepowtarzalną wartość przyrodniczą i historyczną.

Wydarzenia

na remont drogi w leśnictwie Kamieniec

Zagrożenie pożarowe

Palenie tytoniu i rozniecanie ognia może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela lub zarządcę terenu leśnego lub w odległości większej niż 100 m od lasu.