Aktualności

Przedstawiciele Nadleśnictwa Toruń zostali zaproszeni do Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu na zorganizowany w dniu 27 listopada 2019 roku XIII MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ PRZYRODNICZY pt. „Jestem przyjacielem przyrody”.

Wydarzenia

na remont drogi w leśnictwie Kamieniec

Zagrożenie pożarowe

Palenie tytoniu i rozniecanie ognia może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez właściciela lub zarządcę terenu leśnego lub w odległości większej niż 100 m od lasu.