Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekty edukacji leśnej nadleśnictwa

Obiekty edukacji leśnej nadleśnictwa.

1.    Punkt edukacji przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie Olek – obiekt wyposażony w tablice oraz gry i zabawy o tematyce przyrodniczo - leśnej.
2.    Szkółka Janowo – obiekt wyposażony w wiatę i tablice o tematyce przyrodniczo – leśnej.
3.    Leśna ścieżka edukacyjna „Lasy Wałdowskie" – wyposażona w tablice o tematyce związanej z elementami charakterystycznymi dla tego obiektu.
4.    Punkt edukacji przyrodniczo – leśnej w Leśnictwie Łysomice.
5.    Polana przy leśniczówce Leśnictwa Wrzosy.
6.    Inne tereny leśne, np. rezerwat „Las Piwnicki", teren wokół Stawów Przysieckich.

(BW)