Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 to projekt ekologiczny, który ma za zadanie zapewnienie trwałej egzystencji ekosystemów