Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady korzystania z punktu edukacji przyrodniczo leśnej zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Olek.

Nadleśnictwo Toruń serdecznie zaprasza do korzystania z punktu edukacji przyrodniczo leśnej zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Olek.  

Z oferty mogą skorzystać zorganizowane grupy oraz użytkownicy indywidualni.

Szczegóły dotyczące korzystania z punktu edukacji przyrodniczo leśnej zawiera zamieszczone poniżej Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń.

W celu otrzymania zgody na udostępnienie punktu edukacji przyrodniczo leśnej należy zapoznać się z regulaminem korzystania z punktu edukacji przyrodniczo leśnej, złożyć zamieszczony poniżej formularz rezerwacji  oraz pisemne oświadczenie o odpowiedzialności